Preparaty do kondycjonowania wody

Woda obiegowa oraz wykorzystywana w procesach technologicznych musi spełniać wymagania stawiane przez polskie normy i producentów maszyn i urządzeń.
Z reguły oprócz stacji uzdatniania (obejmującej takie urządzenia jak filtry, zmiękczacze, jednostki odwróconej osmozy) istnieje konieczność dozowania odpowiednich preparatów chemicznych korygujących pH, wiążących pozostały w wodzie tlen i twardość resztkową, zabezpieczających instalacje przed korozją czy też zapobiegających rozwojowi życia biologicznego (głównie instalacje chłodnicze)
W ofercie posiadamy odpowiednie preparaty dla różnych instalacji. Równocześnie oprócz sprzedaży zapewniamy opiekę serwisową nad instalacją – dobór odpowiedniej dawki preparatu oraz okresowe badania jakości wody.