Dane techniczne urządzeń

Instalacje przemysłowe – mamy rozwiązania techniczne dla instalacji pary wodnej, kondensatu, sprężonego powietrza i chłodniczych

Zamieszczone poniżej wybrane karty katalogowe urządzeń pozwolą sprawdzić ich dane techniczne przed zamówieniem. W przypadku wątpliwości oczywiście służymy pomocą w doborze odpowiedniej armatury.

Zostały tu zamieszczone najpopularniejsze urządzenia dla instalacji przemysłowych pary takie jak zawory odcinające, filtry, odwadniacze, reduktory ciśnienia, zawory bezpieczeństwa, zawory zwrotne, separatory oraz układy odsalania dla kotłów parowych

Można się również zapoznać z kartami katalogowymi dla instalacji przemysłowych stacji zmiękczania wody