Dane techniczne urządzeń

Zamieszczone poniżej wybrane karty katalogowe urządzeń pozwolą sprawdzić ich dane techniczne przed zamówieniem. W przypadku wątpliwości oczywiście służymy pomocą w doborze odpowiedniej armatury.

Zostały tu zamieszczone najpopularniejsze urządzenia dla instalacji pary takie jak zawory odcinające, filtry, odwadniacze, reduktory ciśnienia, zawory bezpieczeństwa, zawory zwrotne, separatory oraz układy odsalania dla kotłów parowych

Można się również zapoznać z kartami katalogowymi dla stacji zmiękczania wody