Global Concept 2000

PREPARATY ESC CHEMICZNE do kondycjonowania wody:

 

 • ŚRODKI REDUKUJĄCE TLEN ZAWARTY W WODZIE
 • REGULATORY PH
 • ZWIĄZKI POLIMEROWE – INHIBITOR POWSTAWANIA OSADóW I KAMIENIA KOTŁOWEGO
 • INHIBITORY DO KONSERWACJI UKŁADóW WODY CHŁODZĄCEJ
 • BIOCYDY NIEUTLENIAJACE
 • BIOCYDY UTLENIAJACE
 • PRODUKT DO USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ ZE ZŁóŻ ŻYWICZNYCH
 • PRODUKTY DO USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ Z MEMBRAN RO
> ŚRODKI REDUKUJĄCE TLEN ZAWARTY W WODZIE
ESC R 10 L – produkt do konserwacji kotłów

ESC R10L – jest produktem do konserwacji wewnętrznych powierzchni kotła w celu ich ochrony przed korozją. Zaleca się go stosować w kotłach parowych o dużym zużyciu wody, małej ilości zawracanego kondensatu, kotłach wodnych lub wytwornicach pary o ciśnieniu do 30 bar. Można go używać w układach z wodą zmiękczoną i twardą Jest to produkt nielotny, rozpuszczalny w wodzie w 100%, reguluje poziom zasadowości wody kotłowej, usuwa tlen rozpuszczony w wodzie zapobiegając w ten sposób korozji wżerowej

ESC 123 L – produkt do konserwacji kotłów parowych niskociśnieniowych, wodnych i wytwornic pary

ESC 123L – jest produktem do konserwacji wewnętrznych powierzchni kotła w celu ich ochrony przed kamieniem kotłowym i korozją. Polecany do kontroli miękkości wody zasilającej. Zaleca się go stosować w kotłach parowych niskociśnieniowych o dużym zużyciu wody, małej ilości zawracanego kondensatu, kotłach wodnych lub wytwornicach pary o ciśnieniu do 2,0 MPa Można go używać zarówno w układach o wodzie zmiękczonej, jak i twardej. Jest to produkt nielotny, rozpuszczalny w wodzie w 100%, dysperguje wytrącające się osady ułatwiające jak usuwanie w czasie spuszczania wody z kotła, usuwa szczątkową twardość wapniową w wodzie zasilającej, kondensacie. Reguluje poziom zasadowości wody kotłowej, usuwa tlen rozpuszczony w wodzie zapobiegając w ten sposób korozji wżerowej. ESC 123L jest dopuszczony przez PZH do stosowania w zakładach przetwórstwa spożywczego w przypadku gdy żywa para ma bezpośredni kontakt z produktem.

ESC 320 L – produkt do konserwacji kotłów o ciśnieniu do 4 Mpa/ 40 Bar

ESC 320L – jest produktem do konserwacji wewnętrznych powierzchni kotła w celu ich ochrony przed korozją. Zaleca się go stosować w kotłach parowych średnio i wysokociśnieniowych o małym zużyciu wody, dużej ilości zawracanego kondensatu, wytwornicach pary o ciśnieniu do 40 Bar Można go używać zarówno w układach o wodzie zmiękczonej, jak i twardej. Jest to produkt lotny, rozpuszczalny w wodzie w 100%, reguluje poziom zasadowości wody kotłowej, usuwa tlen rozpuszczony w wodzie zapobiegając w ten sposób korozji wżerowej, wytwarza warstwę ochronną w postaci filmu aminy gwarantując w ten sposób neutralizację w zasięgu produktu Z dużym powodzeniem ESC 320L jest wybierana do zastąpienia HYDRAZYNY.

ESC A 113L – produkt chemiczny do kondycjonowania kondensatu

ESC A 113 L jest środkiem do kondycjonowania kondensatu o działaniu polegającym na technologii tworzenia monomolekularnego filmu. Przy stężeniach do 3 ppm produkt posiada certyfikat zgodności wg Food and Drug Administration dla sytuacji, gdy może zaistnieć bezpośredni kontakt z żywnością (21CFR, 173.310). Dzięki specyficznemu działaniu całkowicie wykluczone staje się powstawanie osadów kamienia oraz korozja. Poprzez kontrolę nad przyrostem hematytu (tlenek żelaza o niekorzystnych właściwościach), dodatkowo często polepsza się przewodnictwo cieplne. Jest to produkt lotny, rozpuszczalny w wodzie w 100%. Aby zapewnić całkowitą ochronę kotła produkt ESC A 113L powinien być stosowany w połączeniu z produktami alkalizującymi, polimerowymi, usuwającymi tlen.

ESC 853 R – produkt do konserwacji kotłów średnio i wysokociśnieniowych

ESC 853 R jest jednorodnym i bardzo efektywnym zamiennikiem do konwencjonalnych środków ochrony wody w średnio- i wysokociśnieniowych instalacjach kotłowych. Jest to produkt lotny, rozpuszczalny w wodzie w 100%. Skład i działanie produktu zostało przetestowane w warunkach kotłów wysokociśnieniowych (ciśnienia rzędu 10 MPa, temperatury rzędu 500oC). Jest fizycznie stabilny w tych warunkach i nie następuje jego samorzutny rozkład!

> REGULATORY PH
ESC 19 L – produkt do konserwacji kotłów parowych niskociśnieniowych, wodnych i wytwornic pary

Zaleca się go stosować w kotłach parowych niskociśnieniowych o dużym zużyciu wody, małej ilości zawracanego kondensatu, kotłach wodnych lub wytwornicach pary o ciśnieniu do 40 bar Można go używać zarówno w układach o wodzie zmiękczonej, jak i twardej. Produkt szczególnie polecany do podnoszenia wewnętrznego pH w kotle, gdzie naturalna zasadowość wody zasilającej i cyrkulującej jest za niska. ESC 19L jest dopuszczony przez PZH do stosowania w zakładach przetwórstwa spożywczego w przypadku gdy żywa para ma bezpośredni kontakt z produktem. Jest to produkt nielotny, rozpuszczalny w wodzie w 100%. Reguluje poziom zasadowości wody kotłowej. Nie przyczynia się do tworzenia CO2 w układzie. Możliwy do użycia obok węglowych, fosforanowych i chelatowych programach uzdatniania

> ZWIĄZKI POLIMEROWE – INHIBITOR POWSTAWANIA OSADÓW I KAMIENIA KOTŁOWEGO
ESC 456 L – polimerowy produkt do konserwacji kotłów

ESC 456L – jest ekonomicznym i wygodnym w użyciu polimerowym produktem do konserwacji wewnętrznych powierzchni kotła w celu ich ochrony przed kamieniem kotłowym i korozją. Polecany do kontroli miękkości wody zasilającej. Został stworzony z myślą o układach wysokociśnieniowych o ciśnieniach do 70 Bar. Nie zawiera fosforanów- nie powoduje powstawania szlamu. Jest to produkt nielotny, rozpuszczalny w wodzie w 100%. Dysperguje wytrącające się osady ułatwiające jak usuwanie w czasie spuszczania wody z kotła. Usuwa szczątkową twardość wapniową w wodzie zasilającej. Reguluje poziom zasadowości wody kotłowej. Stabilny w temperaturach rzędu 500 oC, w tych wielkościach nie następuję jego samorzutny rozkład Można go używać zarówno w układach o wodzie demineralizowanej, zmiękczonej, jak i zasilającej której twardość ogólna nie przekracza 10 ppm.

>INHIBITORY DO KONSERWACJI UKŁADÓW WODY CHŁODZĄCEJ
Envirocool ESCORR 288 – produkt do konserwacji układów wody chłodzącej

ESCORR 288 jest ekonomicznym i wygodnym w użyciu produktem do konserwacji układów wody chłodzącej, w celu ich ochrony przed korozją i osadem. Małe dawkowanie tego produktu czyni go ekonomicznym dla instalacji z dużymi ilościami wody. Jest to produkt:

 • Rozpuszczalny w wodzie w 100%
 • Brak grup hydroksylowych i ester
 • Ma niski wpływ na środowisko
 • Niska toksyczność wodna
 • Stabilny w kontakcie z utleniającymi biocydami
 • Dysperguje wytrącające się osady ułatwiając ich usuwanie w czasie spuszczania wody z układu
 • Nie działa korodująco na ocynkowane części instalacji
 • Działa jak inhibitor katodowy
 • Tworzy mikrocienkie warstwy filmu w punktach katodowych, film ten jest produkowany bardzo szybko
 • Inne zawarte w ESCORR 288 polimery są w naturze anodowe, dlatego produkt daje podwójna ochronę uzdatnianych układów
ESC CW 724 L – produkt do konserwacji układów wody chłodzącej

ESC CW 724L jest ekonomicznym i wygodnym w użyciu produktem do konserwacji układów wody chłodzącej, w celu ich ochrony przed osadem i korozją. Unikalna mieszanina anodowych i katodowych inhibitorów wraz z silnym dyspersantem prowadzi do wspaniałej ochrony przed korozją. Formuła produktu nie zawiera związków chromu i soli cynku, redukując w ten sposób ich zawartość w uzdatnianych układach. Polecany do kontroli miękkości wody uzupełniającej. Jest to produkt: Rozpuszczalny w wodzie w 100%
Dysperguje wytrącające się osady ułatwiając ich usuwanie w czasie spuszczania wody z układu
Reguluje poziom zasadowości wody chłodzącej

ESC CW 724 L – produkt do konserwacji układów wody chłodzącej

ESC CW 724L jest ekonomicznym i wygodnym w użyciu produktem do konserwacji układów wody chłodzącej, w celu ich ochrony przed osadem i korozją. Unikalna mieszanina anodowych i katodowych inhibitorów wraz z silnym dyspersantem prowadzi do wspaniałej ochrony przed korozją. Formuła produktu nie zawiera związków chromu i soli cynku, redukując w ten sposób ich zawartość w uzdatnianych układach. Polecany do kontroli miękkości wody uzupełniającej. Jest to produkt: Rozpuszczalny w wodzie w 100%
Dysperguje wytrącające się osady ułatwiając ich usuwanie w czasie spuszczania wody z układu
Reguluje poziom zasadowości wody chłodzącej

ESC CW 874 L – produkt do konserwacji układów wody chłodzącej

ESC CW 874L jest ekonomicznym i wygodnym w użyciu produktem do konserwacji układów wody chłodzącej, w celu ich ochrony przed osadem i korozją. Unikalna mieszanina anodowych i katodowych inhibitorów wraz z silnym dyspersantem prowadzi do wspaniałej ochrony przed korozją. Przeznaczony jest do wód uzupełniających o średniej i dużej twardości. Małe dawkowanie tego produktu czyni go ekonomicznym dla instalacji z dużymi ilościami wody. Jest to produkt: – Rozpuszczalny w wodzie w 100% – Dysperguje wytrącające się osady ułatwiając ich usuwanie w czasie spuszczania wody z układu – Nie działa korodująco na ocynkowane części instalacji

ESC CW 315L – inhibitor korozji w układach wody chłodzącej

ESC CW 315L to ciekły inhibitor korozji nadający się do twardej i miękkiej wody. Produkt działa efektywnie przy pH mniejszym niż 7,8.. Jednak najlepsze rezultaty otrzymuje się przy pH = 6,0 – 7,5 , w wodach zawierających małe ilości wapnia. W miękkich wodach destylowanych może być konieczne dodanie wapnia, aby uzyskać dobre wyniki. Jest to produkt: Rozpuszczalny w wodzie w 100%
Dysperguje wytrącające się osady ułatwiając ich usuwanie w czasie spuszczania wody z układu
Nie działa korodująco na ocynkowane części instalacji


ESC R 26L
– produkt do ochrony antykorozyjnej układów wody gorącej i zimnej zawierających aluminium

ESC R 26L to związek chemiczny będący mieszaniną organicznych i nieorganicznych inhibitorów korozji, kontrolujący pH, doskonale sprawdzający się w zamkniętych układach wody gorącej i zimnej zawierających aluminium. Utrzymanie odpowiedniego pH zapewnia ochronę antykorozyjną na powierzchni metalu. ESC R26L jest także doskonałym oczyszczającym i spłukującym środkiem. Jest to produkt:

 • Ciecz
 • Nielotny
 • Rozpuszczalny w wodzie w 100%
 • Dysperguje wytrącające się osady ułatwiające jak usuwanie w czasie spuszczania wody z kotła
 • Usuwa szczątkową twardość wapniową w wodzie
 • Reguluje poziom zasadowości uzdatnianej wody
 • pH 7 do 7.8 ( 10g/l roztworu @20oC)
 • Pozwala zachować efektywną wymianę energii cieplnej

ESC R 23L
– produkt do konserwacji zamkniętych układów wody kotłowej i chłodzącej

ESC R 23L jest silnie rozpraszający związek chemiczny, kontrolujący pH, doskonale sprawdzający się w zamkniętych obiegach kotłowych oraz układach chłodniczych. Wpływ polimerów jako rozpraszającego czynnika zapobiega osadzaniu szlamu i cząstek osadu w układzie. Utrzymanie odpowiedniego pH zapewnia ochronę antykorozyjną na powierzchni metalu. ESC R23L jest także doskonałym oczyszczającym i spłukującym środkiem. Jest to produkt:

 • Ciecz
 • Nielotny
 • Rozpuszczalny w wodzie w 100%
 • Dysperguje wytrącające się osady ułatwiające jak usuwanie w czasie spuszczania wody z kotła
 • Usuwa szczątkową twardość wapniową w wodzie
 • Reguluje poziom zasadowości uzdatnianej wody
 • Pozwala zachować efektywna wymianę energii cieplnej
> BIOCYDY NIEUTLENIAJACE
ENVIROCIDE 70 – szerokie spektrum działania, biodegradowalny

ENVIROCIDE 70
jest przyjaznym dla środowiska środkiem zabójczym z niskimi dawkami dozowania i wysoką skutecznością zabijania. Ma minimalny wpływ na ekosystem i może być używany w odpowiednich dawkach w obecności fauny wodnej. Został stworzony by działać w niskich stężeniach aby kontrolować wzrost bakterii, grzybów, alg i niektórych wirusów w środowisku wodnym. Jest sklasyfikowany jako efektywny przeciwko Legionella pneumophilla. Produkt ENVIROCIDE 70 jest w pełni biodegradowalny zgodnie z ustawodawstwem europejskim i nie usuwa tlenu z ekosystemu.

ENVIROCIDE 70 wykazuje także szczególną efektywność przeciw bakteriom gramo-ujemnym i jest wybierany w pierwszej kolejności przeciwko Pseudomonads i Salmonelli.

ENVIROCIDE 70 jest odpowiedni do dezynfekcji, czyszczenia i sterylizacji. Może być używany jako środek glonobójczy /algobójczy – do usuwania życia biologicznego przy produkcji: cegieł, drewna, gipsu, tynku itd. Jest szczególnie efektywny jako środek algobójczy i osadobójczy w basenach, przemysłowych zbiornikach wodnych i wieżach chłodniczych. Produkt jest doskonale stabilny, kiedy jest używany z biocydami utleniającymi w porównaniu z innymi biocydami.

ESCIDE 31L

ESCIDE 31L jest nisko toksycznym biocydem, powstałym na bazie izotiazoli. Produkt ESCIDE 31L uzyskano na podstawie wielu badań przeprowadzonych na niskiej koncentracji bakterii, alg i grzybów w wilgotnym środowisku w celu kontroli ich naturalnego przyrostu. ESCIDE 31L ma bardzo szeroki zakres skuteczności w stosunku do bakterii i grzybów. Aktywne składniki ESCIDE 31L są biologicznie, fizycznie i chemicznie biodegradowalne do naturalnych form. Jest to: Ciecz
Temp zamarzania = -10oC
Zapach lekko kwaśny
pH = 3,0
rozpuszczalny w wodzie i w większości niskorzędowych alkoholach i glikolach
stabilny w świetle i przy pH = 2 – 9

ESCIDE 48L

ESCIDE 48L jest wysoko efektywną mieszaniną nie utleniających biocydów. Zwalcza szeroki zakres bakterii rozwijających się w środowisku wodnym, takich jak: Pseudomonas spp, Staphylococcus spp, Legionella pneumophila, Klebsiella pneumonia i Bacillus subtillis. Bakterie beztlenowe redukujące związki siarkowe są szczególnie wrażliwe na powyższy produkt.

ESCIDE BAC 50

ESCIDE BAC 50 jest przejrzystym roztworem o lekkim zapachu alkoholu. Biocyd ten kontroluje przyrost alg, bakterii, grzybów oraz drożdży atakujących instalacje. Produkt jest aktywny w szerokim zakresie pH od 6,5 do 9,5. ESCIDE BAC 50 jest biocydem o szerokim zakresie działania, zawierającym nisko pienny polimer czwartorzędowych amon

>BIOCYDY UTLENIAJACE
ESCHLOR DIOX A5 – wodny roztwór dwutlenku chloru

Dwutlenek chloru stanowi jeden z najsilniejszych i najbardziej efektownych środków antybakteryjnych, utleniających dostępnych na dzisiejszym rynku. Na niższych poziomach (maximum 0,5 ppm) dwutlenek chloru może być używany w pitnej wodzie w celu otrzymania oczekiwanej sterylizacji. Na poziomie normalnej sterylizacji dla systemów uzdatniania wody, podłóg w fabrykach żywności, powierzchniach pracy itp. roztwór ESCHLOR DIOX A5 i aktywatora umożliwi najefektywniejsze odkażenie z alg, grzybów i bakterii.

Zastosowanie:

 • Dezynfekcja wód i ścieków komunalnych
 • Pokryte śluzem, zawiesiną maszyny
 • Kontrola i uzdatnianie wody
 • Dezynfekcja w przemyśle żywnościowym
 • Kontrola zapachu podczas wytapiania (np. tłuszczy) lub innych procesów
 • Obchodzenie się z siarczkami w przemyśle olejowym
 • Tkaniny, tłuszcze, wybielanie (farbowanie)
 • Środki antybakteryjne i wirusobójcze dla przemysłu uzdatniania powietrza
 • Ogólna dezynfekcja
> PRODUKT DO USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ ZE ZŁÓŻ ŻYWICZNYCH
RESCLEAN 20L – produkt do usuwania zanieczyszczeń ze złóż żywicznych

RESCLEAN 20L
jest specjalnie sformułowaną mieszaniną czynników maskujących (jony), opracowany jako środek usuwający zanieczyszczenia powodowane przez żelazo ze złóż żywicznych w wymiennikach jonowych.

> PRODUKTY DO USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ Z MEMBRAN RO

MEMCLEAN 1 – produkt do usuwania zanieczyszczeń z membran odwróconej osmozy

MEMCLEAN 1
jest specjalnie sformułowaną mieszaniną składników, opracowany jako wysoce efektywny inhibitor powstawania kamienia i osadów do membran odwróconej osmozy (RO) usuwający zanieczyszczenia powodowane przez wapń, magnez, bar na membranach RO. Do zastosowania w układach gdzie poziom krzemionki jest mniejszy niż 50 mg/l, przy pH 7,5 oraz temperaturze 25oC. Posiada certyfikat zgodności wg Food and Drug Administration dla sytuacji, gdy może zaistnieć bezpośredni kontakt z żywnością (21CFR, 173.310).