Polityka prywatności firmy Termo Technika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 119 z 4.05.2018 r.)
informujemy, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazywanych drogą elektroniczną oraz pocztą jest:  Termo Technika Monika Czamara 30-693 Kraków, ul.Kanarkowa 10A, NIP: 677-106-33-61, Regon 120772570, e-mail :biuro@termo-technika.pl, tel +48 12 636 47 38, +48 602 15 3959.
2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies”
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom w celach handlowych lub marketingowych ani przekazywane do innego państwa ani organizacji międzynarodowej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres utrzymywania kontaktów handlowych oraz wymagany prawem okres przechowywania dokumentów księgowych.
6. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez firmę Termo Technika. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu poprzez kontakt pocztą lub pocztą elektroniczną z Administratorem pod adresami podanymi w pkt. 1.
8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do GIODO/UODO, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.