Preparaty do uzdatniania wody

Woda obiegowa oraz wykorzystywana w procesach technologicznych musi spełniać wymagania stawiane przez polskie normy i producentów maszyn i urządzeń czego często nie można osiągnąć bez specjalnych preparatów do uzdatniania wody
Z reguły oprócz stacji uzdatniania (obejmującej takie urządzenia jak filtry, zmiękczacze, jednostki odwróconej osmozy) istnieje konieczność dozowania odpowiednich preparatów chemicznych korygujących pH, wiążących pozostały w wodzie tlen i twardość resztkową, zabezpieczających instalacje przed korozją czy też zapobiegających rozwojowi życia biologicznego.

Preparaty do uzdatniania wody są stosowane :

  w instalacjach pary wodnej gdzie mogą zabezpieczać tylko kocioł (preparaty nielotne) jak również instalację kondensatu (preparaty lotne)

♦  w instalacjach chłodniczych zamkniętych i otwartych gdzie zabezpieczają instalację przed korozją oraz przed rozwojem życia biologicznego

♦  w kotłowniach wodnych gdzie kontrolują pH wody, działają antykorozyjnie i ułatwiają czyszczenie instalacji

  w instalacjach przemysłu spożywczego np. dezynfekcja instalacji, czyszczenie membran odwróconej osmozy

W ofercie posiadamy odpowiednie preparaty dla różnych instalacji. Równocześnie oprócz sprzedaży zapewniamy opiekę serwisową nad instalacją – dobór odpowiedniej dawki preparatu oraz okresowe badania jakości wody.

⇓     Dowiedz się więcej o preparatach producentów     

20180626 134041 e1543574078490 - Preparaty do uzdatniania wody