Stacje uzdatniania wody

Stacje uzdatniania wody – służą do oczyszczania wody z zanieczyszczeń i dostosowania jej parametrów dla wymagań procesu w którym będzie używana. Stacje uzdatniania dobieramy znając zapotrzebowanie wody, analizę wody surowej oraz parametry wody uzdatnionej.

Urządzenia montowane w stacjach uzdatniania pozwalają na zmiękczenie wody, filtrację, usuwanie azotanów, demineralizację, usuwanie bakterii oraz korektę chemiczną wody poprzez stację dozowania .

Zakres dostaw stacje uzdatniania wody:
 • filtry mechaniczne siatkowe z płukaniem ręcznym lub automatycznym przeznaczone do zatrzymywania zanieczyszczeń mechanicznych, siatki o różniej skuteczności filtracji od 0,5 do 100 mikronów
 • filtry ultradokładne stosowane w farmacji, szpitalach i przemyśle
 • filtry z węglem aktywnym poprawiają smak, zapach i barwę wody zatrzymując rozpuszczone substancje organiczne, chlor i jego pochodne, fenole
 • zmiękczacze jedno i dwukolumnowe ze sterowaniem czasowym i objętościowym do usuwania twardości ogólnej. Znajdują zastosowanie w kotłowniach parowych i wodnych, zakładach produkcyjnych, układach chłodzenia i instalacjach domowych
 • filtry do usuwania żelaza (odżelaziacze) i manganu (odmanganiacze) dzięki zastosowaniu złóż silnie katalitycznych usuwają żelazo do 20mg/l i mangan do 2mg/l
 • usuwanie azotanów – specjalne złoża zapewniają uzyskanie wody spełniających parametry wody pitnej
 • dekarbonizacja stosowana dla wód o dużej twardości węglanowej – usuwana jest twardość i zmniejszane zasolenie wody
 • stacje odwróconej osmozy zapewniają wodę o wysokim stopniu czystości, całkowicie zdemineralizowaną, typowy stopień usunięcia soli dla membran wynosi 95 – 99%
 • lampy UV dezynfekują wodę niszcząc bakterie i wirusy ze skutecznością 99.9%
 • odgazowywacze próżniowe i termiczne pozwalają usuwać tlen i inne gazy rozpuszczone w wodzie powodujące korozje materiałów, stosowane głównie w obiegach ciepłowniczych i do przygotowania wody dla kotłów
 • stacje dozowania chemikalii dla obiegów grzewczych, chłodniczych oraz fontann i basenów, dozowane preparaty korygują pH wody, wiążą twardość resztkową i tlen, mają właściwości antykorozyjne, oraz dezynfekują wodę

hydropath 1 - Stacje uzdatniania wody