Informacje techniczne

Zapraszamy się do zapoznania z danymi technicznymi niektórych typów armatury parowej (firm ARI Armaturen, Spirax Sarco), zmiękczaczy wody (Inwater) i pomp wodnych w zakładce Dane techniczne urządzeń oraz z tablicami parowymi gdzie można odczytać parametry pary wodnej nasyconej przy podanym ciśnieniu oraz wymaganiami dla dla wody spożywczej i nomogramami do doboru rurociągów w zakładce Tablice i nomogramy

Do Pobrania