Pompa wody i dla innych mediów

Pompa wody jest używana praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu w instalacjach cieplnych i chłodniczych.

Pompy są urządzenia służące do podnoszenia ciśnienia cieczy w celu wykorzystania go w procesie produkcji lub pokonania oparów obiegu. Obecnie najczęściej używane w typowych zastosowaniach do przepompowywania wody, wody z glikolem i ścieków są pompy wirowe, a do dozowania i dezynfekcji pompy membranowe lub tłokowe.

 

Zakres dostaw:

  • pompy wody ciepłej cyrkulacyjne dla sieci cieplnych, instalacji co i cwu oraz wody zimnej dla instalacji chłodniczych i wentylacyjnych
  • pionowe i poziome pompy wielostopniowe oraz zestawy do podnoszenia ciśnienia wody ciepłej i zimnej
  • pompy głębinowe do tłoczenia wody ze studni, nawadniania lub obniżania poziomu wód gruntowych
  • pompy samozasysające
  • pompy zatapialne do wody brudnej i ścieków
  • pompy membranowe (dozujące) do instalacji uzdatniania wody grzewczej i chłodniczej, ścieków, wody basenowej