Jak działa agregat wody lodowej?

SEOBlog

Dry-cooler

Obecnie najczęściej wykorzystywanym typem urządzeń do klimatyzowania pomieszczeń lub uzyskiwania niskich temperatur w przemyśle są te posiadające instalację freonową. Warto jednak mieć na uwadze, że ze względu na zaostrzające się przepisy dotyczące ochrony środowiska znacznie lepszą alternatywą stają się ekologiczne systemy zaopatrzone w agregaty wody lodowej (chillery). Zastąpienie freonu wodą lodową ma również tę przewagę nad standardowymi urządzeniami chłodzącymi, że … Read More

Dobór stacji uzdatniania wody

Termo Technika Monika CzamaraUzdatnianie wody

Stacja uzdatniania Dobór właściwej technologii uzdatniania wody jest bardzo istotną sprawą, szczególnie gdy zakład czy budynek użyteczności publicznej lub mieszkalny jest zasilany w wodę z ujęcia własnego (ze studni). Jednakże również woda dostarczana z wodociągów nie zawsze nadaje się do wykorzystania bez obróbki. W różnych procesach technologicznych, dla potrzeb nawilżania powietrza do wentylacji, do uzupełniania instalacji grzewczych lub chłodniczych, a … Read More