Woda dla przemysłu

Temat woda dla przemysłu jest bardzo rozbudowany gdyż w zależności od procesu  technologicznego zakłady mają rożne wymagania odnośnie jakości wody.

Zakłady spożywcze i chemiczne, pralnie i myjnie, elektrownie i elektrociepłownie, instytucje publiczne, laboratoria, przemysł farmaceutyczny, włókienniczy, mechaniczny, elektroniczny, samochodowy… Niemal w nieskończoność można mnożyć branże, w których jakość stosowanej w procesach przemysłowych wody ma ogromne znaczenie. Używana jako czynnik chłodniczy, rozcieńczalnik, surowiec czy środek myjący, musi posiadać dokładnie określone parametry, których przestrzeganie gwarantuje prawidłową pracę maszyn i urządzeń. Firmą, która już od 20 lat zaopatruje różnego rodzaju przedsiębiorstwa w stacje uzdatniania wody jest Termo Technika.

Dobrej jakości woda dla różnych zastosowań

Przepisy dotyczące jakości wody stosowanej w przemyśle nie pozwalają na żadne kompromisy. Dla dostawców stacji uzdatniania, filtrów, czy zmiękczaczy oznacza to wyposażenie przedsiębiorstwa w odpowiednie urządzenie, co wymaga fachowej analizy oraz właściwego doboru technologii. Konieczne jest przy tym uwzględnienie wymaganej wydajności filtracji w danym obiekcie, a także – umiejętność dopasowania się do istniejących warunków, np. do ograniczonej przestrzeni w zakładach już działających. Innym aspektem jest regularne kontrolowanie pracy urządzeń i ich serwis, i także monitorowanie parametrów wody.
Termo Technika w swojej ofercie ma stacje uzdatniania wody różnych producentów. Są to zmiękczacze, odżelaziacze, urządzenia do usuwania manganu i stacje odwróconej osmozy, filtry z węglem aktywnym, stacje dozowania chemikaliów, preparaty do kondycjonowania wody i inne. Firma oferuje ponadto ścisłą współpracę po sprzedażową, która klientom daje pewność niezawodnego działania urządzeń oraz utrzymywania stałych parametrów wody.

Wybór technologii uzdatniania wody
Filtracja mechaniczna

Pierwszym etapem oczyszczania wody jest jej mechaniczna filtracja, która pozwala wyeliminować z wody zawiesiny i drobiny sedymentacyjne. W tym celu stosuje się filtry workowe lub ciśnieniowe. Pierwsze, o skuteczności filtracji od 1 do 200 mikronów, są produkowane w wersji dla wody zimnej do 35°C oraz dla wody gorącej do 100°C. Są one przeznaczone do procesów filtracji dla pełnego zakresu przepływów (1-100 m³/h). Mogą być stosowane do wody kotłowej, chłodniczej, ciepłowniczej, wody do płukania, kąpieli odtłuszczających i fosforanowych, a także w przemyśle galwanicznym i drukarskim. Wymiana zatkanego worka zabiera zaledwie kilka minut, a po wyczyszczeniu może on być użyty ponownie.
Z kolei filtry ciśnieniowe – w zależności od zastosowanego złoża – służą do filtracji mechanicznej, usuwania żelaza i manganu, neutralizacji agresywnego dwutlenku węgla lub usuwania chloru i substancji organicznych. Są one często stosowane w stacjach wodociągowych przemysłu, a także w zastosowaniach domowych. Ich wydajność wynosi od 1,2 do 100 m³/h. Obsługa tego typu filtrów może być ręczna lub w pełni automatyczna, a panel kontrolny, w zależności od wymagań, steruje zarówno kompresorem napowietrzającym, pompą wody surowej, dmuchawą i pompą wody płuczącej.
Często stosuje się też filtry z węglem aktywnym, które poprawiają smak, zapach i barwę wody oraz skutecznie zatrzymują rozpuszczone substancje organiczne, chlor i jego pochodne, fenole.

Zmiękczanie wody

Tam, gdzie konieczne jest zachowanie miękkości wody (pralnie, kotły, chłodnie kominowe, uzdatnianie wody do płukania i mycia naczyń) stosowane są zmiękczacze. Są to w pełni automatyczne urządzenia do usuwania twardości, które produkuje się w dwóch wersjach: dla wody zimnej do 35°C oraz dla wody gorącej do 85°C. Ich pracą steruje się za pośrednictwem zegara elektronicznego lub poprzez pomiar ilości przepływającej wody. Wydajność zmiękczaczy wynosi od 1,0 do 120 m³/h.

Dekrabonizacja wody

W celu uzdatnienia wody zasilającej w dużych i średnich kotłach parowych przeprowadza się proces dekarbonizacji. W jego wyniku usuwana jest twardość węglanowa wody, dzięki czemu zmniejsza się znacznie odsalanie kotła. Proces dekarbonizacji jest sterowany w pełni automatyczne z regeneracją objętościową, a jego wydajność wynosi od 1,5 do 120 m³/h.

Stacje dozowania chemikaliów

Parametry wody można też poprawić, stosując różnego rodzaju środki chemiczne, które nie tylko dezynfekują wodę, ale także korygują jej pH, wiążą twardość resztkową i tlen, a ponadto mają właściwości antykorozyjne. Odpowiednie preparaty są precyzyjnie podawane przez specjalne stacje dozowania, które zazwyczaj składają się ze zbiornika reagentu oraz przewodów i pompy dozującej. Sprawdzają się one szczególnie w obiegach grzewczych, chłodniczych, a także w fontannach i basenach.

Woda o wysokim stopniu czystości – stacje RO, EDI

W tych branżach, w których wymagana jest bardzo czysta i zdemineralizowana woda, sprawdza się proces odwróconej osmozy, czasami wraz z dodatkowym procesem elektrodejonizacji (EDI), który pozwala na usunięcie z wody soli rozpuszczonych, a także usuwa bakterie i drobnoustroje, nie powodując problemów ze ściekami. Proces przeprowadzany tą metodą nie wymaga stosowania kwasu solnego oraz wodorotlenku sodu jak przy demineralizacji metodą wymiany jonowej. Urządzenia do odwróconej osmozy działają w pełni automatyczne, a kontrola jakości wody odbywa się elektronicznie. Ich wydajność kształtuje się w przedziale od 40 l/h do 50 m³/h. Z uwagi na wysoką jakość wody, urządzenia do procesów odwróconej osmozy stosowane są w szpitalach, centrach dializy, laboratoriach, w zakładach produkujących wodę dla przemysłu medycznego i chemicznego, a także w przemyśle elektronicznym, układach chłodzenia i kotłach i turbinach parowych.

Dezynfekcja wody

Bardzo często ostatnim etapem oczyszczania wody jest proces dezynfekcji, który zapobiega skażeniu bakteriologicznemu wody. Proces ten jest szczególnie istotny w przypadku wód przeznaczonych do picia lub produkcji żywności i kosmetyków. Dezynfekcja wody jest stosowana również w przypadku wody w obiegach chłodniczych szczególnie z wieżami chłodniczymi.
Woda może być dezynfekowana za pomocą lamp UV, urządzeń wykorzystujących pole elektryczne Hydropath oraz dezynfekcji chemicznej (dwutlenek chloru, podchloryn sodu). Rozwojowi życia biologicznego w obiegach chłodniczych zapobiegają również biocydy.

Odzyskiwanie wody

Firma Termo Technika zajmuje się ponadto odzyskiem wód procesowych w różnych gałęziach przemysłu. Dotyczy to np. ścieków przemysłowych, wody zrzucanej w procesie odsalania wież chłodniczych czy mycia produktów. Wykorzystywane są tu zaawansowane technologicznie urządzenia do ultrafiltracji, nanofiltracji i odwróconej osmozy. W celu właściwego doboru urządzeń przy „trudnych wodach” firma proponuje postawienie stacji pilotowej , która pozwoli na sprawdzenie jak w warunkach rzeczywistych przebiega proces oczyszczania.

Indywidualne podejście do klienta

Z uwagi na bardzo zróżnicowane wymagania odbiorców przemysłowych, w przypadku uzdatniania wody trudno mówić o rozwiązaniach seryjnych. Dlatego być może w tej dziedzinie – bardziej niż w wielu innych – obok szerokiego spektrum dostępnych produktów konieczna jest też wyspecjalizowana i doświadczona kadra inżynierska. Fachowa analiza wody, uwzględnienie wszystkich aspektów związanych ze specyfiką działalności danego klienta i dopasowanie się do istniejących warunków wymaga przecież czegoś więcej, niż tylko sprzedaży stacji uzdatniającej. Taki pełny pakiet usług świadczy firma Termo Technika, która współpracuje z klientami począwszy od etapu projektowego, poprzez montaż i uruchomienie linii technologicznej, na obsłudze posprzedażowej i serwisie kończąc.