HydroflowS38 - Hydropath
HydroflowK40 - Hydropath
Hyroflow120i - Hydropath

HYDROPATH – uzdatnianie wody bez użycia chemii

Hydropath

  • pierścień ferromagnetyczny indukuje bardzo silny sygnał
  • sygnał nie jest blokowany przez zmianę kierunku przepływu lecz rozchodzi się w całym systemie instalacji wody
  • materiał rur nie ma wpływu na działanie urządzenia
  • dzięki technologii Hydropath zapobiegamy powstawaniu osadów mineralnych i usuwamy istniejące
  • sygnał dezynfekuje wodę i usuwa istniejący biofilm
  • dzięki zastosowaniu tej technologii ograniczamy korozyjność instalacji