ARI Armaturen – armatura parowa

Niemiecka armatura dla pary kondensatu firmy ARI Armaturen to urządzenia wysokiej jakości. Znajdują zastosowanie w instalacjach gdzie ciśnienie nie przekracza PN40, a dla odwadniaczy nawet PN400. Zawory ARI Armaturen wykonane są z żeliwa, żeliwa sferoidalnego, staliwa lub stali nierdzewnej.

Oprócz zaworów oferujemy również części zamienne do odwadniaczy, zaworów odcinających, zaworów regulacyjnych i zaworów bezpieczeństwa

 

ARI ZESA/GESA/ZIVA  –  przepustnice międzykołnierzowe

 • warunki pracy : pmax PN16; tmax 130°C
 • średnice od DN25 do DN500
 • wykonanie z dźwignią ręczną, napędem elektrycznym lub pneumatycznym
 • miękkie uszczelnienie EPDM lub NBR
 • dysk ze stali nierdzewnej lub żeliwny pokryty powłoką Delta Magni
 • podwójne uszczelnienie trzpienia
 • bezobsługowe
 • dobra charakterystyka przepływu

ARI FABA – zawory odcinające z dławnicą mieszkową

 • warunki pracy : pmax PN40; tmax 450°C
 • średnice od DN15 do DN400
 • media : para, gazy, woda, oleje grzewcze, próżnia, amoniak itp.
 • wykonanie przelotowe, skośne, kątowe; kołnierzowe lub z końcówkami do spawania
 • podwójna ścianka mieszka
 • grzyb regulacyjny do DN100 w standardzie
 • smarowniczka i wskaźnik położenia w standardzie
 • możliwe wykonanie w wersji odciążonej
 • dostępne wyłączniki krańcowe
 • również w wykonaniu ze stali nierdzewnej

ARI STOBU – zawory odcinające z grzybkiem metalowym i uszczelnieniem dławnicowym

 • warunki pracy : pmax PN40 tmax 450°C
 • średnice od DN15 do DN500
 • media : para, gazy, woda, oleje grzewcze, próżnia, amoniak itp.
 • wykonanie przelotowe, skośne, kątowe; kołnierzowe lub z końcówkami do spawania
 • możliwe wykonanie w wersji odciążonej, z grzybem regulacyjnym i wskaźnikiem położenia
 • również w wykonaniu ze stali nierdzewnej

Filtry siatkowe ARI Armaturen

 • warunki pracy : pmax PN40 tmax 450°C
 • średnice od DN15 do DN500
 • siatka standardowa w zależności od średnicy 1, 1.25 lub 1,6mm (ew. gęsta siatka 0.25mm)

Zawory zwrotne grzybkowe ARI Armaturen

 • warunki pracy : pmax PN40 tmax 450°C
 • średnice od DN15 do DN500
 • wykonania z żeliwa, staliwa, stali kutej i stali nierdzewnej

ARI SAFE – zawory bezpieczeństwa

 • warunki pracy : pmax PN40 tmax 450°C
 • średnice od DN15 do DN150 i gwintowane
 • zastosowanie : para, gazy, ciecze
 • wykonanie jako bezpośredniego działania, sprężynowe i z obciążnikiem ciężarkowym
 • posiadają atest UDT
 • również w wykonaniu ze stali nierdzewnej

Zawory regulacyjne lub odcinające ARI Armaturen

 • warunki pracy : pmax PN40 tmax 450°C
 • średnice : przelotowe od DN15 do DN500, trójdrogowe od DN15 do DN250
 • uszczelnienie mieszkowe lub pakunkowe
 • napędy elektryczne (AUMA, Premio) lub pneumatyczne (DP)
 • media : woda, para, ciecze obojętne, gazy, oleje

Regulatory ciśnienia sprężynowy ARI PRESO

 • warunki pracy : pmax PN16 tmax 300°C
 • średnice : od DN25 do DN100
 • działanie : zawór otwiera się pod wpływem wzrastającej różnicy ciśnień
 • media : woda, para, ciecze obojętne, gazy

Regulatory ciśnienia z przeponą membranową ARI PREDU

 • warunki pracy : pmax PN40 tmax 300°C
 • średnice : od DN25 do DN100
 • przepona membranowa NBR max 100°C, EPDM max 130°C; dla wyższych temperatur należy zastosować zbiornik pośredniczący.
 • działanie : zawór przymyka się pod wpływem wzrastającego ciśnienia
 • media : woda, para, ciecze obojętne, gaz

Regulatory temperatury bezpośredniego działania ARI TEMPTROL

 • warunki pracy : pmax PN16 tmax 300°C
 • średnice : od DN25 do DN100
 • z tuleją dystansującą do 300°C
 • długość kapilary do 16m.
 • działanie : zawór przymyka się pod wpływem wzrastającej temperatur
 • media : woda, para, ciecze obojętne, gaz

Odwadniacze bimetaliczne ARI CONA-B

 • warunki pracy : pmax PN400
 • średnice : od DN15 do DN50
 • do odprowadzania kondensatu z przechłodzeniem 10-30K
 • media : para

Odwadniacze termostatyczne ARI CONA-M

 • warunki pracy : pmax PN40
 • średnice : od DN15 do DN50
 • do odprowadzania kondensatu z przechłodzeniem do 40K
 • media : para

Odwadniacze pływakowe  ARI CONA-SC

 • warunki pracy : pmax PN160
 • średnice : od DN15 do DN100
 • do odprowadzania kondensatu w temperaturze nasycenia
 • media : para, gaz sprężone powietrze

Odwadniacze termodynamiczne ARI CONA-TD

 • warunki pracy : pmax PN63
 • średnice : od DN15 do DN25
 • do odprowadzania kondensatu z niewielkim przechłodzeniem
 • media : para

Ogranicznik temperatury powrotu ARI Armaturen

 • warunki pracy : pmax PN40
 • średnice : od DN15 do DN25
 • możliwość ustawienia temperatury granicznej w zakresie 60-130°C
 • media : para, woda