Dobór stacji uzdatniania wody

Termo Technika Monika CzamaraUzdatnianie wody

Stacja uzdatniania Dobór stacji uzdatniania wody czyli właściwej technologii jej oczyszczania jest bardzo istotną sprawą, szczególnie gdy zakład czy budynek użyteczności publicznej lub mieszkalny jest zasilany w wodę z ujęcia własnego (ze studni). Jednakże również woda dostarczana z wodociągów nie zawsze nadaje się do wykorzystania bez obróbki. W różnych procesach technologicznych, dla potrzeb nawilżania powietrza do wentylacji, do uzupełniania instalacji … Read More