Zawór bezpieczeństwa – wybierz dobry dla Ciebie!

managerBlog

zawór bezpieczeństwa

Zawór bezpieczeństwa to urządzenie w które wyposażona jest większość instalacji wodnych, tlenowych, sprężonego powietrza, pary wodnej itp. Jego zadaniem jest zabezpieczenie danej instalacji przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, które mogłoby uszkodzić jej najsłabsze elementy i stanowić ogromne zagrożenie dla osób pracujących wokół.


Budowa zaworu bezpieczeństwa

Na rynku dostępnych jest wiele różnych rodzajów zaworów bezpieczeństwa, o mniej i bardziej skomplikowanej budowie. Jedną z najprostszych konstrukcji, na której najłatwiej omówić działanie zaworu jest sprężyna i mechanizm pływakowy. Naprężenie sprężyny ustawia się tak, by mechanizm przejmował wszelkie skoki ciśnienia. Jeśli jest ono naprawdę wysokie, jest ściskana tak, by woda lub inne medium mogło przepłynąć przez zawór, co oczywiście skutkuje zmniejszeniem ciśnienia w całej instalacji. Zjawisko to jest oczywiście niepożądane – jednak ubytek medium jest kluczowy, aby ciśnienie nie zniszczyło najsłabszych elementów armatury. Zawór dobiera się właśnie pod kątem najmniej wytrzymałych elementów instalacji. Zakłada się przy tym około 10% zapas ciśnienia, by zawór zadziałał z odpowiednim wyprzedzeniem.

Jaki zawór bezpieczeństwa wybrać?

Wybór zaworu bezpieczeństwa najlepiej zlecić fachowcom. Doskonale znają oni większość dostępnych na rynku produktów oraz ich mocne i słabe strony. Będą potrafili dobrać zawór, który spełni swoje funkcje w danej instalacji. Należy pamiętać, że na bezpieczeństwo korzystania z danej instalacji ma wpływ też jej projekt. Zawory bezpieczeństwa lokalizuje się zazwyczaj tuż przy źródłach, które potencjalnie mogą generować skoki ciśnienia (np. przy pompach, kotłach czy innych źródłach ciepła). Zawory bezpieczeństwa w instalacjach przemysłowych muszą być regularnie kontrolowane, aby zapewnić pewność i bezpieczeństwo działania instalacji. Badania UDT powinny odbywać się co najmniej raz na 12 miesięcy. Współpracujemy z Urzędami Dozoru, by przeprowadzać takie badania. Dodatkowo, w razie potrzeby, oferujemy też regenerację zaworów różnych firm, m.in. Armak, Spirax Sarco, ARI Armaturen. W razie pytań zachęcamy do kontaktu przez telefon lub e-mail.