Jak działa agregat wody lodowej?

managerBlog

Dry-cooler

Agregaty wody lodowej ze względu na ocieplenie klimatu oraz konieczność oszczędzania zasobów wody wykorzystywane są coraz częściej

Obecnie najczęściej wykorzystywanym typem urządzeń do klimatyzowania pomieszczeń lub uzyskiwania niskich temperatur w przemyśle są te posiadające instalację freonową. Warto jednak mieć na uwadze, że ze względu na zaostrzające się przepisy dotyczące ochrony środowiska znacznie lepszą alternatywą stają się ekologiczne systemy zaopatrzone w agregaty wody lodowej (chillery). Zastąpienie freonu wodą lodową ma również tę przewagę nad standardowymi urządzeniami chłodzącymi, że pozwala obniżyć koszty eksploatacji sprzętu, a szczelność takiej instalacji sprawia, że wykazuje ona znacznie większą odporność na awarie.

Czym jest woda lodowa?

To, co określamy mianem wody lodowej, jest czynnikiem roboczym wykorzystywanym w nowoczesnych systemach chłodzenia. Może nim być czysta woda lub woda zawierająca dodatki zapobiegające zamarzaniu (np. roztwór glikolu etylenowego bądź propylenowego o stężeniu 30-40%). W porównaniu chociażby z powietrzem, zimna woda zapewnia znacznie szybsze i skuteczniejsze chłodzenie. Jest również tania w eksploatacji i łatwa do uzupełniania. Warto jednak pamiętać, że specyficzne właściwości fizyczne płynu chłodzącego domieszkowanego glikolem wpływają na konieczność doboru odpowiednich materiałów, z których wykonane zostaną elementy całego układu chłodzenia.

Zasada funkcjonowania wytwornicy wody lodowej

Zadaniem agregatu wody lodowej jest wytwarzanie chłodziwa (wody lodowej) o określonych parametrach i dostarczenie go do innych elementów systemu. Standardowy agregat wody lodowej jest zbudowany ze sprężarkowego układu chłodniczego oraz obiegu wody chłodzonej w parowniku. Urządzenia te mogą występować w dwóch wariantach: ze skraplaczem chłodzonym powietrzem bądź chłodzonym cieczą. Agregaty wody lodowej wykorzystuje się m.in. do utrzymania precyzyjnych procesów technologicznych wymagających konkretnych parametrów powietrza oraz do schładzania maszyn i urządzeń. W takich przypadkach wytworzona w chillerze woda lodowa trafia do wentylatorowych wymienników ciepła bądź innego rodzaju urządzenia końcowego, gdzie zostaje ogrzana, a następnie wraca z powrotem do agregatu. Jeśli jednak zapotrzebowanie na klimatyzację jest małe, należy rozważyć budowę takiej instalacji – warto wtedy skontaktować się z doświadczoną firmą i poprosić ją o dobór właściwej technologii.