Dobór stacji uzdatniania wody

Termo Technika Monika CzamaraUzdatnianie wody

Stacja uzdatniania

Stacja 1024x768 - Dobór stacji uzdatniania wody

Dobór stacji uzdatniania wody czyli właściwej technologii jej oczyszczania jest bardzo istotną sprawą, szczególnie gdy zakład czy budynek użyteczności publicznej lub mieszkalny jest zasilany w wodę z ujęcia własnego (ze studni). Jednakże również woda dostarczana z wodociągów nie zawsze nadaje się do wykorzystania bez obróbki. W różnych procesach technologicznych, dla potrzeb nawilżania powietrza do wentylacji, do uzupełniania instalacji grzewczych lub chłodniczych, a czasami na potrzeby bytowe chcielibyśmy poprawić jej smak lub zmniejszyć twardość.

Firma Termo Technika od wielu lat zajmuje się doborem stacji uzdatniania wody dla potrzeb wielu gałęzi przemysłu. Przygotowujemy schematy technologiczne dla hoteli, zakładów produkcyjnych oraz wspólnot mieszkaniowych. Nie tylko dobieramy technologię uzdatniania wody lecz także dostarczamy urządzenia, montujemy i uruchamiamy. Dodatkowo sprawujemy opiekę serwisową, również pogwarancyjną, zapewniając także badania wody

Dobór stacji uzdatniania – potrzebne dane

Abyśmy mogli wykonać dobór stacji uzdatniania wody dla Państwa potrzebujemy poniższych danych :

  • zapotrzebowanie wody miesięczne i/lub dobowe
  • maksymalne chwilowe zapotrzebowanie wody
  • badanie wody surowej w przypadku wody z ujęcia własnego (możliwe do wykonania np. w Sanepidzie lub Wodociągach) lub badanie wody wodociągowej z reguły dostępne na stronach internetowych Zakładów Wodociągowych
  • wymagania odnośnie jakości wody uzdatnionej – do czego będzie używana i utrzymanie jakich parametrów wody będzie istotne
  • wymiary pomieszczenia w którym stacja będzie zamontowana lub wymiary wydzielonego miejsca przewidzianego pod stację
  • istniejące przyłącza kanalizacji i wody

Jeśli nie posiadacie Państwo pełnej analizy wody z Sanepidu lub Wodociągów prosimy o wcześniejszy kontakt gdyż nie wszystkie badania są konieczne przy każdej technologii. I tak np. dla stacji zmiękczania, gdzie na wyjściu istotna jest tylko wartość twardości ogólnej, ważne są takie parametry jak twardość wody, wartość pH, mętność oraz zawartość żelaza i manganu. Przy stacjach odwróconej osmozy powyższe parametry musimy uzupełnić dodatkowo o zawartość chlorków, przewodność wody, barwę. Jeśli woda ma spełniać wytyczne dla wody pitnej musimy wykonać również badania mikrobiologiczne.