Danfoss

Wymienniki Ciepła XB, XG

 

XB 1-stopniowe – lutowane miedzią, płytowe wymienniki ciepła zaprojektowane do układów ciepłowniczych charakteryzują się wysoką sprawnością przewodzenia ciepła. Mogą być stoswane do układów ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, ale również do układów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia oraz aplikacji przemysłowych.

 

XB 2-stopniowe – lutowane miedzią, płytowe wymienniki ciepła wykonane z płyt ze stali nierdzewnej, zaprojektowane do stosowania w systemach ciepłowniczych, charakteryzują się wysoką sprawnością przewodzenia ciepła. Stosowane głównie w dwustopniowych układach przygotowania c.w.u. (z podgrzewem wstępnym).

XG  – skręcane, płytowe wymienniki ciepła zostały zaprojektowane do stosowania w systemach ciepłowniczych. Charakteryzują się wysoką sprawnością przewodzenia ciepła. Są odpowiednie do układów ogrzewania i ciepłej wody użytkowej specjalnie tam gdzie wymagane jest czyszczenie. Mogą być również stosowane w układach wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia oraz w aplikacjach przemysłowych.

Węzły cieplne

 

Węzły kompaktowe
HW-22 –  jest węzłem kompaktowym układu ciepłowniczego dla pośredniego c.o. i przepływowej c.w.u. Węzeł posiada część łącznika do ciepłomierza zainstalowanego w rurze zwrotnej układu ciepłowniczego
VK  – zaprojektowany jest do użytku w domach i małych posiadłościach z wydajnością grzewczą około 100 kW. Układ jest przystosowany dla nowych budynków i projektów renowacyjnych dopasowanych. VK jest niezawodnym, małym lekkim układem ze zwartą konstrukcją i dopasowanym do dwóch wymienników ciepła z lutowaną płytą i podstawowymi akcesoriami.

Węzły kompaktowe dla układów ciepłowniczych – Pośrednie c.o.

VX – solo jest jednofunkcyjnym węzłem cieplnym dla centralnego ogrzewania, przweznaczony do montażu naściennego w domkach jednorodzinnych. Jego parametry techniczne pozwalają na pokrycie zapotrzebowania od 11 – 46 kW dla centralnego ogrzewania. Pośród dodatkowego wyposażenia węzła znajdują się króćce przyłaczeniowe dla zasobnika c.w.u.

 

Węzły kompaktowe dla układów ciepłowniczych – Bezpośrednie c.o. i pośrednie c.w.u.

Akva Vita TDP,  Akva Lux TDP,  Akva Vita TDP-F ,  Akva Lux TDP-F

Dwufunkcyjna stacja mieszkaniowa do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Zaprojektowana dla mieszkań i domków wielorodzinnych, montowana na ścianie. Regulacja c.o. odbywa się za pomocą regulatora różnicy ciśnień i jest niezależna od różnicy ciśnień sieci cieplnej. Zawór proporcjonalny – regulator PM reguluje temperaturę c.w.u., zapewniając przy tym stałą temperaturę c.w.u.

 

Węzły kompaktowe dla układów ciepłowniczych – Bezpośrednie c.o. i pośrednie c.w.u.

 Akva Lux TDP Akva Vita TDP Akva Vita TDP-F Akva Lux TDP-F

Dwufunkcyjna stacja mieszkaniowa do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Zaprojektowana dla mieszkań i domków wielorodzinnych, montowana na ścianie. Regulacja c.o. odbywa się za pomocą regulatora różnicy ciśnień i jest niezależna od różnicy ciśnień sieci cieplnej. Zawór proporcjonalny – regulator PM reguluje temperaturę c.w.u., zapewniając przy tym stałą temperaturę c.w.u.

 

Małe węzły kompaktowe – Pośrednie c.o. i c.w.u.

Akva Vita VX-2000 – dwufunkcyjny węzeł cieplny do centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej a także dla ogrzewania podłogowego. Przeznaczony jest dla domków jedno- i dwurodziinnych, montowany na ścianie. Regulacja c.w.u. zaworem proporcjonalnym – regulatorem PM, umożliwia utrzymanie stałej temperatury c.w.u. przez cały czas, natomiast termostatyczny by-pass skraca czas podgrzewu ciepłej wody do minimum, co wpływa również na ekonomiczność eksploatacji.
Uwaga! Przy maksymalnej temperaturze zasilania powyżej 90°C wskazane jest zamówienie węzła cieplnego Akva Vita VX-2000 wraz z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci zaworu termostatycznego.

PKL  – jest to jedno- lub dwu- funkcyjny węzł kompaktowy przeznaczony dla indywidualnego odbiorcy do podłączenia do układów ciepłowniczych mieszkań oraz jedno- i dwu-rodzinnych domków.
PKL jest przystosowany do montażu naściennego.

 

Podgrzewacze c.w.u.

Akva Vita   – jest wymiennikowym, przepływowym podgrzewaczem wody z regulatorem ciśnienia. Pokrywa on zapotrzebowanie 33 kW dla ciepłej wody użytkowej w domku jednorodzinnym, przy temperaturze zasilania 60°C i różnicy ciśnień 0,2 bar z sieci ciepłowniczej. W standardowym wyposażeniu znajduje się by – pass termostatyczny, który umożliwia skrócenie czasu podgrzania ciepłej wody, co wpływa na efektywność i ekonomiczność eksploatacji.
* Przy maksymalnej temperaturze zasilania powyżej 90°C, wskazane jest zamawianie Akva Vita z dodatkowym termostatem zabezpieczającym (nr katalogowy zamówienia: T01.025.403).