Automatyka Regulacyjna CLORIUS

Regulatory różnicy ciśnień TYP TD

Regulatory różnicy ciśnień są przeznaczone do utrzymywania stałej różnicy ciśnień wymaganej dla właściwej pracy zaworów regulacyjnych i termostatów w liniach produkcyjnych zakładów przemysłowych oraz do prawidłowej pracy regulatorów w węzłach cieplnych i sieciach cieplnych. Zabezpieczają one przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.

Zakres regulacji różnicy ciśnień od 0,02 bara do 1,5 bara dla typoszeregu regulatorów TD. Zakres średnic zaworów współpracujących DN15-DN80 (PN16-PN40).

Zawory regulacyjne

Zawory regulacyjne CLORIUS używane są razem z termostatami, regulatorami różnicy ciśnień lub napędami elektrycznymi

  • dwu lub trzydrogowe
  • z pojedynczym lub podwójnym siedliskiem
  • z końcówkami gwintowanymi lub kołnierzowymi

Media : woda, para, olej.

Zakres średnic zaworów DN15-DN300 (PN6-PN40) temperatury pracy od -10°C do 350°C

Termostaty CLORIUS typ V

Termostat typu V może być używany w instalacjach zarówno cieplnych, chłodniczych jak i przemysłowych linii technologicznych zakładów produkcyjnych. Termostat typu V jest regulatorem bezpośredniego działania – rozprężająca się ciecz działa bezpośrednio na trzpień otwierający zawór. Temperatura pracy : -30 do 280°C

Sensor i kapilara wykonana z miedzi lub stali nierdzewnej.

Kapilara o długości do 21m

Duostaty CLORIUS

Duostat Clorius działa tak jak termostat typu V, ale posiada dwa sensory spiralne do montażu w pomieszczeniach lub kanałach powietrznych lub dwa sensory rurowe do instalacji cieczowych. Może być również kombinacją sensora spiralnego i rurowego.

Termostaty bezpieczaństwa CLORIUS typ SH4

Zabezpieczają linie technologiczne przed szybkim, nadmiernym wzrostem temperatury medium. Czas zamknięcia zaworu z zastosowanym termostatem bezpieczeństwa już od 2 sek