Wybór urządzenia do chłodzenia wody – instalacje przemysłowe

Cena – to jeden z najczęściej branych pod uwagę czynników determinujących decyzje zakupowe inwestorów. Jednak nie w każdej branży uwzględnianie tylko ceny produktu ma sens. Flagowym przykładem może być chłodnictwo czy klimatyzacja. Ograniczenie się do porównania kosztu urządzeń do chłodzenia wody technologicznej jest uzasadnione tylko w przypadku konkurencyjnych rozwiązań, działających na podobnych zasadach. Istotniejsze jest jednak dokładne rozważenie, jaką technologię chłodzenia wody wybierzemy. Dostępne są różne rozwiązania, począwszy od wież chłodniczych, poprzez dry-coolery, aż do agregatów chłodniczych (chillery). Podpowiadamy co i gdzie najbardziej się opłaca.

Koszty zakupu – czy to wszystko?

Choć wciąż najpopularniejszym rozwiązaniem na rynku wśród agregatów wody lodowej są agregaty chłodzone cieczą, uznawane za najtańsze w eksploatacji, to jednak coraz częściej inwestorzy decydują się również na instalacje chłodzone powietrzem (sprężarkowe). Cena tych ostatnich jest niższa, jednak trzeba pamiętać, że w toku eksploatacji zużywają więcej energii elektrycznej. Nie można również zapomnieć o uwzględnieniu w analizie kosztów części eksploatacyjnych i urządzeń współpracujących. Te z kolei w przypadku agregatów chłodzonych cieczą są wyższe. Aby agregaty ze skraplaczem chłodzonym cieczą pracowały właściwie, niezbędny jest montaż urządzeń współpracujących – dry-coolerów czy wież chłodniczych.

Innym aspektem, bez którego nie da się właściwie podjąć decyzji dotyczącej wyboru urządzenia do chłodzenia wody technologicznej są wydatki, jakie inwestor będzie musiał ponosić w związku z codzienną pracą urządzenia. Należy wziąć pod uwagę takie dane, jak np. koszty energii elektrycznej, opieki serwisowej i technicznej oraz ewentualnych części zamiennych. Przy takiej analizie może okazać się, że rozwiązanie, które jest tańsze, będzie generować wyższe nakłady finansowe w toku eksploatacji. Z kolei wyższy koszt na etapie inwestycji w przypadku trafnie dobranego rozwiązania, zamortyzuje się szybciej.

Właściwy dobór medium chłodzącego

Inną kwestią jest dobór odpowiedniego źródła chłodu i medium chłodniczego. Dokonanie fachowej analizy jest w tym wypadku jeszcze trudniejsze, bo wymaga uwzględnienia wielu zmiennych, do których dochodzą indywidualne kwestie związane ze specyfiką danego zakładu, w którym instalacja z urządzeniem do chłodzenia wody ma zostać zamontowana. W każdej sytuacji warto więc zasięgnąć porady ekspertów, którzy po uwzględnieniu wszystkich danych zaproponują rozwiązanie najbardziej opłacalne. Tak też działa firma Termo Technika, która oferuje nie tylko sprzedaż wież chłodniczych, dry-coolerów czy agregatów chłodniczych (chillerów), ale także profesjonalne doradztwo, pomagając klientom w wyborze odpowiedniego źródła chłodu dla jego potrzeb przy uwzględnieniu kosztów inwestycyjnych, a także późniejszych kosztów eksploatacyjnych.

Urządzenia do chłodzenia wody – rodzaje

Agregat wody lodowej – chiller chłodzony wodą lub powietrzem

Jednym z popularnych rozwiązań są agregaty chłodnicze  -chillery chłodzone wodą lub powietrzem. Temperatura wody technologicznej wynosi w nich od +1°C (przy wyborze chłodzenia wodą), jednak przy zastosowaniu innego czynnika może być ona niższa.

Choć stosowanie chillerów związane jest z dość dużym poborem energii elektrycznej, to jednak da się te koszty znacząco obniżyć. Można np. stosować agregaty w wersji z tzw. freecoolingiem, który w okresach przejściowych i w zimie pokrywa częściowo lub całkowicie zapotrzebowanie na moc chłodniczą.

Wieże chłodnicze

Wieże chłodnicze sprawdzą się przede wszystkim wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża moc chłodnicza, a więc w zastosowaniach przemysłowych czy np. w dużych obiektach użyteczności publicznej, w których pracują pompy ciepła. Ich zakup będzie tańszy, a same urządzenia nie zabiorą aż tyle miejsca, ile zabrałyby np. dry-coolery. Wieże są ponadto wydajniejsze i zużywają mniej energii elektrycznej przy tej samej wydajności.

Warto jednak pamiętać, że do prawidłowego działania wież chłodniczych konieczna jest wysoka jakość wody, która przepływa przez urządzenie i – inaczej niż w przypadku chłodnicy suchej – ma ona bezpośredni kontakt z przepływającym powietrzem. Wiąże się to z koniecznością stosowania filtrów i preparatów chemicznych o właściwościach antykorozyjnych i/lub biobójczych. W efekcie kontaktu wody z powietrzem do układu dostają się różnego rodzaju zanieczyszczenia, dlatego trzeba dbać o regularne czyszczenie filtrów czy dysz tryskaczy, które mogą być zatykane przez zbierające się osady. Z kolei aby uniknąć osadzania się kamienia oraz korozji poszczególnych elementów, woda wprowadzana do instalacji musi być uzdatniona, co wiąże się z koniecznością zakupu stacji uzdatniania.

Aspektem o którym warto pamiętać analizując koszty eksploatacyjne jest też duże zużycie wody na odparowanie oraz ubytki związane z odsalaniem wody.

W ofercie firmy Termo-Technika znajdują się zarówno wieże chłodnicze systemu otwartego lub zamkniętego (temperatura wody niższa o około 3°C od temperatury powietrza zewnętrznego). Oferujemy również wszystkie niezbędne urządzenia i akcesoria gwarantujące ich prawidłowe działanie, a więc stacje uzdatniania, układy odsalania, preparaty chemiczne do kondycjonowania wody.

Dry-coolery

Wszędzie tam, gdzie jest zapotrzebowanie na małe moce chłodnicze, dla pojedynczych lub kilku agregatów chłodniczych średniej mocy, dla freecoolingu a także do odprowadzania ciepła z różnych procesów technologicznych sprawdzą się dry-coolery, czyli suche chłodnice. Są to urządzenia, w których przekazywaniu ciepła nie towarzyszy przekazywanie wilgoci. W klimatyzacji komfortu dry-coolery współpracują z agregatami, w których skraplacz jest chłodzony cieczą (np. szafy klimatyzacyjne z chłodnicą bezpośredniego odparowania czy agregaty wody ziębniczej).

Sercem tego typu urządzeń jest chłodnica, przez którą przepływa medium. Jest ono ochładzane pędem powietrza, generowanym przez wentylatory. Są one rozmieszczone tak, aby powietrze jednostajnie przepływało przez całą powierzchnię chłodnicy.

W tego typu urządzeniach temperatura wody jest niższa o około 3°C od temperatury powietrza zewnętrznego przepływającego przez urządzenie. Aby uzyskać niższą temperaturę medium obniża się temperaturę powietrza poprzez zraszanie adiabatyczne z całkowitym odparowaniem wody. W porównaniu do wieży chłodniczej potrzebne są mniejsze ilości wody do zraszania. Krótszy okres konieczności jej używania jest zależny od wymagań odnośnie temperatury wody chłodzącej. Zaletą tego typu urządzeń jest wyeliminowanie problemu z utrzymaniem jakości wody w obiegu, gdyż przy zraszaniu następuje jej całkowite odparowanie.

W ofercie firmy Termo-Technika znajdziemy dry-coolery płaskie lub w wersji V), dostępne też jako wariant ze zraszaniem wodnym (adiabatyczne). Te ostatnie posiadają dysze, które ułożone są przeciwnie do kierunku przepływu powietrza, dzięki czemu możliwe jest schłodzenie powietrza wlotowego na wymiennik, co przekłada się na zwiększenie jego wydajności.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług i zakupu odpowiednich urządzeń do chłodzenia wody lub innych mediów!

20180112 1112550 e1543496548993 - Urządzenia do chłodzenia wody technologicznej20180626 133506 e1543496418223 - Urządzenia do chłodzenia wody technologicznej20180112 111209 e1543496627525 - Urządzenia do chłodzenia wody technologicznej