Kotły


Kotły - służą do wytwarzania gorącej wody, pary lub podnoszenia temperatury olejowych nośników ciepła. Cel ten uzyskujemy w procesie spalania paliw gazowych, olejowych lub stałych. Kotły mają zastosowanie w procesach przemysłowych oraz instalacjach grzewczych.

Zakres dostaw:

  • kotły wodne
  • kotły parowe
  • kotły z olejowym nośnikiem ciepła
  • kotły kondensacyjne